ICON PDF

ICON PDF

ICON PDF

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia wzorów wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż z dniem 30 listopada 2022r. upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2023r., o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych;

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w PCPR w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój nr 207.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 827 18 07.

Aktualne druki wniosków do pobrania: TUTAJ!