Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
  • Dłonie odciśnięte kolorową farbą z elementami radosnymi przypominające wiosenną łąkę oraz logo PCPR.
  • Loga Centrum Usług Społecznych.

UWAGA STUDENCI !!! ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że został przedłużony termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Wolontariat w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działając zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w 2016 roku w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Sieradzkiego.
 

Oferta DPS w Sieradzu dla osób w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej - BANKOWIEC - w Sieradzu
mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 34
zaprasza osoby w podeszłym wieku
do zapoznania się z ofertą usług realizowanych przez placówkę.

Kontakt: 43 827-69-92; www.dpssieradz.pl

Szczegóły w broszurze informacyjnej.

KOMUNIKAT – używanie skrótu PFRON przez podmioty zewnętrzne

W związku z pojawianiem się w Internecie witryn posługujących się skrótem PFRON, na których prezentowany jest również znak graficzny PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadcza, że:

  • obecnie jedyną witryną PFRON jest strona o adresie www.pfron.org.pl
  • Fundusz jest również właścicielem domen pfron.gov.pl i pfron.pl

Wszelkie inne witryny posługujące się w adresie skrótem PFRON nie są powiązane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowiska lub opinie tam prezentowane nie są autoryzowane przez przedstawicieli PFRON. Mogą one wprowadzać w błąd co do form pomocy świadczonych ze środków PFRON lub działań Funduszu.

Informujemy, że PFRON podejmuje stosowne kroki celem zablokowania tego typu witryn.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu sieradzkiego".

Treść uchwały: Uchwała Nr 155/2015 Zarządu Powiatu Powiatu Sieradzkiego z dnia 22 grudnia 2015 roku