Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Radosny chłopiec i napis PCPR w Sieradzu
  • Radosna dziewczynka na tle zielonej trawy i drzew oraz logo PCPR z informacjami adresowymi PCPR.
  • Loga Centrum Usług Społecznych.

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo­wychowawczej typu rodzinnego. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Czytaj dalej: pełna treść artykułu ...

UWAGA STUDENCI !!! ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że został przedłużony termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
W przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego.

Wolontariat w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działając zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w 2016 roku w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Sieradzkiego.
 

Oferta DPS w Sieradzu dla osób w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej - BANKOWIEC - w Sieradzu
mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 34
zaprasza osoby w podeszłym wieku
do zapoznania się z ofertą usług realizowanych przez placówkę.

Kontakt: 43 827-69-92; www.dpssieradz.pl

Szczegóły w broszurze informacyjnej.

KOMUNIKAT – używanie skrótu PFRON przez podmioty zewnętrzne

W związku z pojawianiem się w Internecie witryn posługujących się skrótem PFRON, na których prezentowany jest również znak graficzny PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oświadcza, że:

  • obecnie jedyną witryną PFRON jest strona o adresie www.pfron.org.pl
  • Fundusz jest również właścicielem domen pfron.gov.pl i pfron.pl

Wszelkie inne witryny posługujące się w adresie skrótem PFRON nie są powiązane z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowiska lub opinie tam prezentowane nie są autoryzowane przez przedstawicieli PFRON. Mogą one wprowadzać w błąd co do form pomocy świadczonych ze środków PFRON lub działań Funduszu.

Informujemy, że PFRON podejmuje stosowne kroki celem zablokowania tego typu witryn.