pfron   wypoz

 

Aparaty słuchowe dostępne do wypożyczenia w ramach programu pn „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”

 

_____Informujemy, iż od 8 grudnia br. można składać wnioski o wypożyczenie aparatów słuchowych w ramach programu pn. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

_____Aparaty słuchowe będą dostosowywane do indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego kraju, za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

_____Osoby zainteresowane wypożyczeniem aparatu słuchowego, tak jak w przypadku pozostałych technologii, składają wniosek za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce – Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie. w zakładce – Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie.

Pytania w sprawie programu można również kierować do oddziału CIDON przy Oddziale Łódzkim - 42 20 50 103.

 

roze

 

_____Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami składamy Państwu serdeczne życzenia wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi. Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych pozytywnych wrażeń i pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego. Życzymy dużo zdrowia oraz sił w przezwyciężaniu życiowych trudności, aby otaczający świat był przyjazny i kolorowy.

Dyrektor PCPR w Sieradzu wraz z pracownikami Działu ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

as

 

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku –
informacja dla Wnioskodawców

_____W związku z zakończeniem naboru w Module I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.08.2023 r., mogą zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu z prośbą o przywrócenie terminu w zakresie złożenia dokumentów niezbędnych do przyznania dofinansowania.

_____Terminy będą przywracane, jeżeli wnioski zostaną złożone do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem posiadania środków finansowych na ich realizację.

_____W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą instytucją - tel. 43/827-18-07,  43/822-05-01 (wewn. 206/207), lub 509-951-700.

 Logo PFRON

Uwaga! Nabór wniosków do 30.11.2023 r.

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż z dniem 30 listopada 2023 r. upływa termin składania wniosków, do realizacji w 2024 r., o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki dla osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.


_____Wnioski przewidziane do realizacji na 2024 rok, w ramach zadania pn. sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych należy składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON.


_____Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (…) można również składać w PCPR w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój nr 206.


_____Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 827 18 07.


Aktualne druki wniosków do pobrania:

Logo PFRON

Komunikat w sprawie środków PFRON


     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż w dalszym ciągu posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub/i środki pomocnicze, które są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tj. aparaty słuchowe, pieluchomajtki, cewniki, wózki inwalidzkie, protezy, ortezy, materace przeciwodleżynowe, sensory, zestawy infuzyjne itp., w przypadku gdy przyznana kwota refundacji nie pokrywa ich zakupu w 100%.

     W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Działem ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tel. 509-951-700, e-mail:


logo pcpr Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 827 18 07; e-mail: www.pcprsieradz.pl