Zakres udzielanej pomocy

Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej
OsobaSpecjalizacja
Tomasz Kos poradnictwo prawne 

Jolanta Dobrowolska    

poradnictwo socjalne            

Mariona Koper

psycholog

Małgorzata Chlebicz-Cajdler    certyfikowany instruktor terapii uzależnień  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

Godziny udzielania pomocy

Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy udzielanie osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu pomocy psychologicznej oraz poradnictwa prawnego i socjalnego:

  • socjalnego - codziennie 7.30-15.30 - pokój 211, II piętro
  • prawnego - środa 15.30-17.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pokój 316, III piętro
  • psychologicznego - środa 15.30-17.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pokój 211, II piętro

Kontakt z Punktem Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3 pok. 410, 316, 211

tel. 43 827 18 07 / 43 822 43 77