Informacje ogólne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Poz 189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Jeżeli:

 • jesteś ofiarą, przemocy,
 • znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji życiowej,
 • czujesz się bezradny/a
 • nadużywasz alkoholu,
 • jesteś niepełnosprawny/a lub masz taką osobę w rodzinie,
 • chcesz uzyskać informacje o swoich prawach i uprawnieniach,
 • jesteś świadkiem przemocy,
 • nie potrafisz rozwiązać swoich problemów,
 • masz dziecko z problemami wychowawczymi lub szkolnymi

Informacje ogólne o handlu ludźmi

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Zakres udzielanej pomocy

Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej
OsobaSpecjalizacja
Tomasz Kos poradnictwo prawne 

Jolanta Dobrowolska    

poradnictwo socjalne            

Mariona Koper

psycholog

Małgorzata Chlebicz-Cajdler    certyfikowany instruktor terapii uzależnień  

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

Godziny udzielania pomocy

Do zakresu działania Punktu Interwencji Kryzysowej należy udzielanie osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu pomocy psychologicznej oraz poradnictwa prawnego i socjalnego:

 • socjalnego - codziennie 7.30-15.30 - pokój 211, II piętro
 • prawnego - środa 15.30-17.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pokój 316, III piętro
 • psychologicznego - środa 15.30-17.30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pokój 211, II piętro

Kontakt z Punktem Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3 pok. 410, 316, 211

tel. 43 827 18 07 / 43 822 43 77