Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

ICON PDF

ICON PDF    ICON PDF

ukraina flag

Specjalny materiał poradnikowy przygotowany przez UODO w języku polskim, ukraińskim i angielskim, który przybliża uchodźcom z Ukrainy prawa, jakie im przysługują na gruncie RODO i tłumaczy, w jaki sposób z tych praw korzystać. Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO. W związku z tym UODO uruchomił specjalny adres e-mail, pod którym obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, będą mogli uzyskać wszelkie informacje w tym zakresie – (aktywny w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00)