Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi na prowadzenie zajęć hipoterapii w ramach projektu

„W RODZINIE NAJLEPIEJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zajęć hipoterapii:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/97504

ICON PDF

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi na prowadzenie zajęć hipoterapii oraz zajęć logopedycznych, w ramach realizowanego projektu pn.: „W RODZINIE NAJLEPIEJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020.