Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki w roku 2022 wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

ICON PDF

Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia reportażu „Pomoc w kryzysie”, który zostanie zaprezentowany przez Telewizję Polską Oddział Terenowy w Łodzi w dniu 10 grudnia 2021 roku o godzinie 19.45.

Tematem będzie model: „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami” opracowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy wsparciu kadry placówek specjalistycznych.

Honorowy patronat nad audycją objął pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego.

Powtórki audycji będzie można obejrzeć w poniżej podanych terminach:

  • 11 grudnia 2021 roku o godzinie 11.15,
  • 13 grudnia 2021 roku o godzinie 18.15,
  • 14 grudnia 2021 roku o godzinie 20.15,
  • 16 grudnia 2021 roku o godzinie 9.30.

Więcej tutaj

 

ICON PDF