UWAGA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, iż od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 roku jest możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania:

  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Pani Krystyna Marcińczak - dyrektor PCPR w Sieradzu, wraz z pracownikami zaprasza na spotkanie integracyjne osób z niepełnosprawnoścami pn. "Powitanie Jesieni".

Spotkanie odbędzie się w środę 22 września w sercu Strefy Ciszy Rezerwatu Ornitologicznego przy zbiorniku Jeziorsko - w miejscowości Ostrów Warcki (~30km od Sieradza).

 

ICON PDF

     Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację nowatorskich działań na rzecz wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Dzięki temu wkrótce zostanie podpisana umowa na realizację projektu „W Rodzinie Najlepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Kwota dofinansowania z środków unijnych to 1706782,25zł.