Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przypomina o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z naszą instytucją.

rodzina

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowało Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem "By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać".

     Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

WAŻNA INFORMACJA !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu uprzejmie informuje, iż Powiat Sieradzki w roku 2021 wyraził gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

W związku z powyższym PCPR ogłasza nabór wniosków w obszarach B, C, D, F i G programu:


1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

     "Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas budowania życzliwości i bliskości, to okres radości i sprawiania przyjemności drugiemu człowiekowi, to czas magii i spełniania marzeń.

     W tym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu dołożyło małą cegiełkę by wywołać uśmiech na twarzach dzieci i zorganizowało akcję „Święty Mikołaj dla każdego" obdarowując podopiecznych z Rodzin Zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka na terenie całego powiatu świątecznymi upominkami.

Fotorelację z całego wydarzenia można obejrzeć poniżej.

 

Zdjęcia

PDF 7.7 MB

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że PFRON zaplanował od 1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.