ICON PDF

ICON PDF

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz 821 ze zm.) informujemy:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodatek wychowawczy/dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+).

 plakat2plakat

28 lat walki z cieżką chorobą i jedno marzenie - samodzielnie wyjść z domu...

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ...

banner