Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia
w realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu projekcie
pn.
„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (VI)".

     Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej, okresie realizacji oraz możliwościach wsparcia, zawiera załączona informacja.

plik PDF

plik DOC

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oferuje rodzinom opiekującym się osobami niesamodzielnymi POMOC w postaci opieki wyręczającej...

 

Wytchnieniowy

     23 lutego 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wiodącym tematem spotkania było zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego o podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych samorządowi powiatowemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2021.

Plik Word

Plik PDF

Plakat 2021

W dniach 22 do 28 lutego 2021 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
W dniach tych każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informacje w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju o swoich uprawnieniach w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

W powiecie sieradzkim są to następujące placówki:
Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, tel. 43 826 64 50
Prokuratura Rejonowa w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, tel. 43 826 65 20