W dniu 5 czerwca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, odbyło się szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie“. Organizatorem spotkania było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.
Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników, w szczególności pracowników socjalnych, asystentów rodziny, funkcjonariuszy policji, członków Zespołów Interdyscyplinarnych, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizujących zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie powiatu sieradzkiego oraz przedstawiciele z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i wieruszowskiego. Podczas szkolenia zaprezentowano m.in. prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno – Pomocowych oraz programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapetycznych dla sprawców przemocy domowej.
     Szkolenie poprowadziła Renata Durda – certyfikowany superwizor i specjalista ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Niebieska Linia“.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, zmagasz się z problemami i szukasz pomocy w ich rozwiązaniu

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

informuje mieszkańców Powiatu Sieradzkiego o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego.

Dyżury psychologa odbywają się w środy, w godzinach 15:45- 17:45

w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 211.

Na spotkania z psychologiem obowiązują zapisy pod numerem telefonu

43 827 18 07 lub 43 822 43 77.