Warsztaty edukacyjne pn. "Odpowiedzialna rodzina" dla rodziców i opiekunów sprawujących pieczę nad dziećmi, organizowane w ramach profilaktyki przemocy wobec dziecka w dniu 16.11.2021r. w godzinach 9:00-14:00 w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu (wejście od restauracji MARUSIA). Planowane działania prowadzone będą w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w ramach profilaktyki przemocy wobec dziecka. Udział w szkoleniu przyczyni się do wzmocnienia kompetencji rodzicielskich oraz uzyskania pomocy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym. Więcej informacji w pliku PDF do druku.

 ICON PDF

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub znasz kogoś, kto jej wymaga, zadzwoń:

 

  • 22 484 88 01 – ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-20:00

Dyżury psychologów: w poniedziałki i wtorki

Dyżury psychiatrów: w czwartki i piątki

Seksuolog: środa

  • 22 484 88 04 –TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH

Dyżury psychologów: poniedziałek – sobota 11:00-21:00

czat: poniedziałek i wtorek 11:00-21:00

 Plakat depresja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że od miesiąca października 2021 roku ponownie będzie można uzyskać poradę certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.
Z bezpłatnej pomocy specjalisty mogą korzystać osoby, które borykają się z problemem uzależnień lub/ i ich rodziny.

Dyżury odbywać się będą w pierwszy wtorek każdego miesiąca, w godzinach od 15:30 do 17:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 212.

Zapraszamy do telefonicznego umawiania spotkań z terapeutą pod numerem telefonu 43 827-18-07 lub 43 822-43-77.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przekazuje do wiadomości mieszkańcom powiatu sieradzkiego aktualny rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku.

Poniżej do pobrania aktualny rejestr w formacie PDF.

ICON PDF

Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, przyjętego Uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 roku (M.P. z 5 marca 2021r., poz. 235) Obszar 3: Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie, Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że zaktualizowano „Informator dla mieszkańców powiatu sieradzkiego“ zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie województwa łódzkiego, które udzielają pomocy specjalistycznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Poniżej do pobrania aktualna wersja Informatora.

ICON PDF