INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO

AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU
stan na dzień 30 stycznia 2024r.


Szczegóły w załączniku:
 INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERADZKIEGO - AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH WSZELKIE DZIAŁANIA ADRESOWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W 2024 ROKU - stan na dzień 30 stycznia 2024 roku

W dniu 15 lutego 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tzw. „Ustawa Kamilka”. Dzięki zmianom przepisów prawnych będzie można skuteczniej reagować na przypadki stosowania przemocy i zaniedbania dzieci.

Należy pamiętać, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i ochrona ich przed krzywdzeniem jest podstawowym obowiązkiem rodziców i opiekunów.

UWAGA!

Jeżeli jesteś świadkiem lub dowiedziałeś się o stosowaniu przemocy wobec dziecka, interweniuj, nie bój się przyjść lub zadzwonić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu lub do najbliższego ośrodka pomocy społecznej na terenie swojego miasta/gminy i zgłoś zdarzenie.

Twoja reakcja na krzywdzenie dziecka uchroni je przed poważnymi konsekwencjami utraty zdrowia, a nawet życia. To również Twoja odpowiedzialność.

WAŻNE TELEFONY

  • Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 211 telefon 43 827 18 07 lub 43 822 43 77, w godz. 8:00 – 15:30.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka telefon 800 12 12 12 jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
    Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia telefon 800 120 002 czynny całodobowo.

_____Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”, który zawiera informacje o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doświadczenia przemocy domowej.

_____Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami i rozpowszechnienie informacji o dostępności Informatora na stronie PCPR w Sieradzu wśród bliskich, znajomych, sąsiadów etc.


Informator „Plan awaryjny”
plan awaryjny
_____PCPR w Sieradzu informuje o działalności Centrum Opieki Perinatalnej im. bł. Rodziny Ulmów w Sieradzu skierowanej do rodzin, które doświadczają niepomyślnej diagnozy prenatalnej, straty dziecka czy syndromu poaborcyjnego

Osoby, które chcą uzyskać wsparcia mogą się kontaktować pod numerem telefonu: 730 010 678


Centrum perinatalne - ulotka - strona 1 Centrum perinatalne - ulotka - strona 2

Informujemy, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opracowała raport pn. "Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce w 2023". Tegoroczna edycja przedsięwzięcia zrealizowana została na reprezentatywnej próbie ponad 2 tysięcy uczniów w wieku 11-17 lat.

Poniżej podajemy link do strony, gdzie mogą Państwo zapoznać się z wynikami badań.

Pobierz Raport Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce w 2023