Przypominamy, iż warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest zaszczepienie się przeciwko COVID-19 albo negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Wykonanie testu na koronawirusa, finansowanego ze środków publicznych, dla dziecka jest możliwe na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie jest również możliwość zapisania dziecka na test przez Internet. Należy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.) test można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. odbędzie się II tura naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” dot. zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.
W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, II piętro, pokój 206, tel. 43/ 827-18-07.

     Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przywrócona została możliwość realizacji turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od 10 maja br. osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepienia w punktach szczepień powszechnych. Taka osoba wraz z opiekunem nie będzie musiała umawiać się na konkretny termin. Również 10 maja br. rozpoczną się szczepienia przeciw Covid-19 w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, czyli w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej, w środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej czy klubach integracji społecznej. Te wszystkie podmioty będą mogły zamawiać szczepienia,jak niegdyś DPS-y. Zaszczepić się będą mogli także opiekunowie i pracownicy ośrodków. Szczegółowe informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 znajdują się TUTAJ

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sieradzu informuje o możliwości udziału w Programie Rehabilitacji Kompleksowej, którego celem jest ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej, okresie realizacji oraz możliwościach wsparcia, zawiera załączona informacja.